Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal

Aceasta Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitatile in care procesam informatiile aduse la cunostinta noastra, incluzand datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci cand acesta este utilizat de dumneavoastra.

Termenii „N2People” se refera la entitatea juridica, respectiv:

– N2PEOPLE RECRUITMENT S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept roman, avand sediul social inregistrat in Bucuresti, sectorul 4, Sos Vitan Barzesti, nr. 7D, Bl.1 , SC. A, parter, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti, cu numarul de inregistrare J40/915/2018, cod unic de inregistrare RO36976826 si

Acest document poate produce efecte juridice si pentru afiliati, furnizorii de servicii si subcontractorii N2People (denumite colectiv „Afiliati si Furnizori”).

Politica descrie tipurile de date personale pe care le colectam, modul in care utilizam informatiile, cui ii sunt transmise datele, precum si drepturile si optiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, descriem masurile pe care le luam pentru a asigura securitatea informatiilor si cum ne puteti contacta in legatura cu punerea in practica a protectiei datelor si pentru a va exercita drepturile.

In general, intentia noastra este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate in mod voluntar de catre vizitatorii website-urilor noastre si care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informatii privind serviciile N2PEOPLE RECRUITMENT si oportunitatile de angajare oferite prin intermediul N2PEOPLE RECRUITMENT .

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Politica pentru a afla mai multe informatii despre modul in care procesam informatiile aduse la cunostinta noastra, incluzand datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci cand acesta este utilizat de dumneavoastra.

Politica noastra de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal se aplica oricarui vizitator sau membru.

In cazul in care aveti orice fel de retineri in ceea ce priveste furnizarea oricaror informatii, incluzand datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si orice alte retineri in ceea ce priveste utilizarea acestui website, nu este indicat sa vizitati site-ul nostru web, sa va inregistrati sau sa utilizati acest website in orice alt mod.

Datele cu caracter personal pe care le colectam

Colectam date cu caracter personal care va privesc si la care avem access prin accesarea si vizitarea de catre dumneavoastra a website-ului, respectiv prin crearea si actualizarea contului pe care il inregistrati prin utilizarea website-ului. In plus, pe baza informatiilor colectate conform celor anterior mentionate putem colecta si procesa date cu caracter personal de pe diferite canale social media.

Atunci cand accesati pagina noastra web sau orice anunturi cu caracter publicitar de pe alte site-uri terte, N2PEOPLE RECRUITMENT sau furnizorii nostri de servicii sau partenerii nostri pot sa colecteze anumite date prin mijloace automate, cum ar fi cookies, web beacons si web server logs.

De asemenea, este posibil ca terte parti, avand calitatea de furnizori de aplicatii, instrumente, widget-uri si plug-in-uri de pe site-ul nostru, cum ar fi instrumentele social media, sa foloseasca mijloace automate de colectare a datelor privind interactiunea dumneavoastra cu acestea. Aceste date sunt colectate direct de furnizori si li se aplica politicile de protectia datelor si notele de informare ale acestor furnizori. Sub rezerva legislatiei aplicabile, N2PEOPLE RECRUITMENT nu este responsabila pentru practicile acestor furnizori privind protectia datelor.

De asemenea, putem colecta urmatoarele tipuri de date cu caracter personal privind persoanele care inregistreaza si mentin un cont inregistrat prin utilizarea acestui web-site:

Username si parola cand va inregistrati pe website-ul nostru;

Date de contact (cum ar fi numele, prenumele, domiciliul sau resedinta si adresa de corespondenta, e-mailul si numarul de telefon);

Pe langa acestea, in cazul in care sunteti un candidat si creati un cont pentru a aplica pentru o pozitie, putem colecta urmatoarele tipuri de informatii si date personale: Istoricul educatiei si experientei profesionale;

Limbi straine cunoscute si alte abilitati profesionale;

Codul numeric personal sau alte date cu caracter personal avand o functie de identificare;

Data nasterii;

Sexul;

Cetatenia si autorizatiile de munca;

Calitatea de membru in diferite organizatii profesionale;

Date privind starea dumneavoastra de sanatate;

Factori de identificare fizica furnizati prin intermediul unor fotografii;

Date furnizate de persoanele pe care le-ati indicat pentru a oferi referinte despre dumneavoastra, precum si;

Orice alte date continute in CV-ul dumneavoastra, pe care le furnizati privind ariile de interes in ceea ce priveste cariera dumneavoastra si alte date despre calificarile dumneavoastra in vederea angajarii.

Nefurnizarea oricareia dintre informatiile si datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea inregistrarii unui cont si in consecinta la imposibilitatea accesarii serviciilor N2PEOPLE RECRUITMENT .

Cum utilizam datele cu caracter personal pe care le colectam:

· Selectie si plasare a fortei de munca, resurse umane: de catre N2PEOPLE RECRUITMENT si/sau de orice alta terta parte autorizata de catre N2PEOPLE RECRUITMENT , incluzand transferul acestora catre terte parti (incluzand potentiali angajatori, retele sociale, site-uri de recrutare), in orice sistem/sisteme de evidenta in Romania sau in afara Romaniei;

· Reclama, marketing si publicitate: de catre N2PEOPLE RECRUITMENT si/sau de orice alta terta parte autorizata de catre N2PEOPLE RECRUITMENT , transferul acestora catre terte parti, in orice sistem/sisteme de evidenta in Romania sau in afara Romaniei. De asemenea, informatiile si datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru transmiterea catre dumneavoastra a oricaror comunicari din partea N2People in scop de reclama, marketing si publicitate incluzand comunicari comerciale, cum ar fi buletine informative, rapoarte, stiri, oferte, prin orice mijloace, incluzand posta electronica, telefonie, sms, mms, curier.

Pe langa aceasta, putem folosi datele colectate prin intermediul cookies, web beacons, pixels, web server logs si a altor mijloace automate pentru scopuri cum ar fi:

(i) adaptarea modului de utilizare a site-ului nostru de catre utilizatori,

(ii) oferirea de continut potrivit intereselor utilizatorilor nostri si modului in care utilizatorii folosesc website-ul nostru; si

(iii) gestionarea website-ului si altor aspecte ale business-ului nostru.

De asemenea, putem folosi servicii analitice ale unor terte parti pe website-ul nostru, cum ar fi cele ale Google Analytics. Furnizorii care administreaza aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs si web beacons pentru a ne ajuta sa analizam modul in care utilizati website-ul nostru. Datele colectate prin aceste mijloace (incluzand adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terte parti relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea website-ului.

Persoane catre care putem transfera informatiile si datele dumneavoastra cu caracter personal

Nu transmitem datele cu caracter personal care va privesc decat in conformitate cu prezenta Politica sau in baza unor note de informare separate corespunzatoare anumitor activitati. Comunicam date cu caracter personal:

(i) subsidiarelor sau afiliatilor nostri din Uniunea Europeana;

(ii) clientilor si/sau utilizatorilor care pot avea disponibila o oportunitate de angajare sau ar fi interesati in plasarea candidatilor nostri din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si

(iii) altor colaboratori, cum ar fi consultanti specializati in plasarea de forta de munca si subcontractori, pentru a va gasi un loc de munca.

De asemenea, putem comunica datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti furnizori din Uniunea Europeana, spre exemplu agentii web, care ofera servicii pe seama noastra in baza indicatiilor noastre. Acesti furnizori nu sunt autorizati de noi pentru a utiliza sau comunica datele decat in masura in care este necesar pentru a oferi servciile in numele nostru sau pentru a se conforma legii.

In plus, putem comunica date despre dumneavoastra:

(i) daca exista o cerinta legala sau o decizie legala;

(ii) in baza unei cereri a autoritatilor sau a altor oficiali ai statului, conform prevederilor legale aplcabile, si

(iii) in orice alte situatii in care suntem obligati conform legii.

De asemenea, ne rezervam dreptul de a transfera datele dumneavoastra personale in cazul unor operatiuni de reorganizare si/sau transfer al patrimoniului sau parti ale patrimoniului N2PEOPLE RECRUITMENT catre terti.

Datele colectate prin plug-in-urile si widget-urile tertelor parti de pe site-uri (cum ar fi datele referitoare la folosirea de catre dumneavoastra a instrumentelor de distributie social media) sunt colectate direct de furnizorii de plug-in-uri si widget-uri. Acestor date li se aplica politicile de protectia datelor ale furnizorilor in cauza de plug-in-uri si widget-uri, iar N2PEOPLE RECRUITMENT nu este responsabila pentru practicile acestor furnizori privind protectia datelor.

Drepturile si optiunile dumneavoastra

· Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine, de la N2PEOPLE RECRUITMENT, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de catre N2PEOPLE RECRUITMENT si dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

· Dreptul de a rectifica datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la N2PEOPLE RECRUITMENT rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte;

· Dreptul de a sterge datele dumneavoastra cu caracter personal:dreptul de a obtine de la N2PEOPLE RECRUITMENT, stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, insa in acest caz nu veti mai avea dreptul de a beneficia de serviciile N2PEOPLE RECRUITMENT. Acest drept nu va putea fi exercitat in masura in care N2PEOPLE RECRUITMENT are obligatia conform legii sa pastreze si sa proceseze anumite date cu caracter personal;

Dreptul de a restrictiona prelucrarea: dreptul de a obtine de la N2PEOPLE RECRUITMENT restrictia de prelucrare, in urmatoarele cazuri:

(i) acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de dumneavoastra

(ii) procesarea este nelegala și prin urmare, va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii

(iii) N2PEOPLE RECRUITMENT nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal dar dumneavoastra solicitati aceste date pentru stabilirea, exercitarea si apararea unor pretentii legale.

Aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

· Dreptul de a depune o plangerela autoritatea de supraveghere, daca dumneavoastra considerati ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod nelegal de catre N2PEOPLE RECRUITMENT. Drepturile mai sus mentionate sunt expres prevazute in Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

N2PEOPLE RECRUITMENT proceseaza datele cu caracter personal doar pe perioada necesara pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care se prevede altfel sau este permis de legislatia in vigoare. Luam masuri pentru a distruge sau anonimiza datele cu caracter personal daca este cerut de lege sau in cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.

Cum protejam datele cu caracter personal

N2PEOPLE RECRUITMENT pune in aplicare masuri de siguranta administrative, tehnice si fizice pentru a proteja datele dumneavoastra impotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicarii sau utilizarii.

Transferurile de date

Putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam in afara tarii in care au fost colectate. Unele din tarile in care le putem transfera s-ar putea sa nu aiba acelasi nivel de protectie ca tara in care au fost colectate initial datele. Cand transferam datele dumneavoastra in alte tari, protejam aceste date asa cum este descris in prezenta Politica si in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Link-uri catre site-uri, aplicatii si servicii ale tertelor parti

Va informam ca site-ul nostru poate furniza link-uri catre site-uri ale unor terte parti, aplicatii si servicii care pot fi gestionate de companii care nu sunt afiliate cu N2PEOPLE RECRUITMENT. Aceste companii pot avea propriile lor note de informare sau politici privind protectia datelor cu caracter personal pe care va recomandam sa le parcurgeti. Noi nu suntem responsabili pentru practicile privind protectia datelor ale site-urilor, aplicatiilor si serviciilor non- N2People.

Securitatea contului si a parolei

Va informam ca sunteti deplin responsabil pentru mentinerea confidentialitatii parolei si a informatiilor inregistrate pe acest site precum si pentru oricare si toate inregistrarile realizate pe contul dumneavoastra. Prin prezenta consimtiti sa notificati in scris reprezentantii N2PEOPLE RECRUITMENT indicati la finalul acestor Politici, cu privire la orice utilizare neautorizata a parolei dumneavoastra si respectiv a contului dumneavoastra. N2PEOPLE RECRUITMENT nu poate fi tinuta responsabila pentru niciun fel de prejudiciu rezultat ca urmare a neindeplinirii acestor obligatii de catre dumneavoastra.

Actualizarea Politicii noastre

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite in pagina pe care o vizualizati la acest moment. In cazul unor modificari semnificative va vom informa depre acestea prin note de informare usor vizibile postate pe website-ul nostru, indicand la inceputul documentului cand a fost facuta cea mai recenta actualizare. Versiunea revizuita intra in vigoare la data publicarii pe website. Responsabilitatea de a verifica continutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acestui document va revine in totalitate.

Cum ne puteti contacta

Daca aveti intrebari sau comentarii despre prezenta Politica Globala privind protectia datelor cu caracter personal, daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa actualizam datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, va rugam sa ne scrieti la:

Bucuresti, sectorul 4, Sos Vitan Barzesti, nr. 7D, Bl.1 , SC. A, AP.4 , Parter sau info@n2people.ro